123-meme

21-05-2008 » Internett, Litteratur » To comments

Tagget av Stian.

Nærmeste bok er den jeg leser nå; Stephen King: Duma Key. Jeg har ikke lest så langt som til side 123, men jeg slår opp der.

«Part of Duma’s development problem is simple overgrowth. The sea oats belong, but the rest of that shit has no business growing without irrigation. Somebody better investigate, that’s what I think.»

Jeg tagger |fatman| og Astrid. Jeg kan ikke komme på flere å tagge. Min blogsphere er dessverre ikke så stor. De fleste har alledere fått denne memen.


Add a comment